LEK-ek Oinherrikoekin “eskola kirolaren eraldaketa”foroan parte hartuko du/LEK participará en el foro “transformación del deporte escolar” con Oinherri.

 

Leintz eskola kirolak Oiherrirekin “eskola kirolaren eraldaketa” foroan parte hartuko du. Eskola kirola, izenak berak dioen moduan, eskola kirola da, eta ez kirol eskola. Ez da haurrei kirola irakasteko tresna, edo ez luke hala izan behar behintzat.

Oinherrin eskola kirolak balioen hezkuntzarako tresna izan beharko lukeela uste dugu: kirolaren bidez
elkarbizitzako oinarrizko baloreak, euskara, berdintasuna, aniztasuna, parte-hartzea eta naturarekiko kontaktua lantzeko tresna; hezkuntza ez delako eskola edota familiaren ardura soilik. Azken finean hauxe da herri hezitzailearen filosofia; hezkuntza ulertzeko filosofia bat. Egun, hezkuntzaren ardura guztia familia eta eskolaren esku uzten bada ere, geroz eta argiago daukagu hezkuntza askoz eremu zabalago batean ematen den eta bizitza osoa irauten duen prozesu bat dela (eta ez haurtzaroan hasi eta amaitzen dena). Hemen daukazue foro honetako informazio gehiago. ESKOLA KIROLA FOROA ARGUMENTAZIOA

Azken egunetan COVID 19 dela eta, hainbat murrizketa gehiago argitaratu dira. Eskola kirolari dagokionez, mugikortasunean eragiten du. Inzidentzia tasa metatua 100.000 biztanleko 400 edo gehiagoko udalerrietan, pertsonen sarrera eta irteera mugatu egingo da, eskola kiroleko  entrenamendu edo jarduerak egiteko.

“12 ikastetxe 12 tontor” ekimenari adibidez ez dio eragiten. Araudiaren galdera eta erantzunen artikuluan irakurriko duzuen moduan, mugakide diren herrietako mendietara joan daiteke,  mugakide ez diren mendietara ordea ezingo da joan egoera hobetu arte. Gogoratu Maiatzak 24a dela, ekimen honetako argazkiak bidaltzeko azken eguna. Asko izango zarete erronka lortzear egongo zaretenak eta beste batzuri agian zertxobait gehiago faltako zaizue, beraz, ANIMOOOOOOOO GUZTIOI!!!

KIROLAZ HEZI, KIROLAZ HAZI, OSASUNA IRABAZI!

ARTIKULU INTERESGARRIA: COVID 19-aren Araudiaren galdera eta erantzunak

Leintz Eskola Kirola participará con Oinherri en el foro “transformación del deporte escolar”. El deporte escolar, como su propio nombre indica, es deporte escolar y no escuela deportiva. No es un instrumento para enseñar deporte a los niños, o al menos no debería serlo.

En Oinherri creemos que el deporte escolar debería ser una herramienta para la educación en valores: a través del deporte, un instrumento para trabajar los valores básicos de la convivencia, el euskera, la igualdad, la diversidad, la participación y el contacto con la naturaleza; porque la educación no es sólo responsabilidad de la escuela o de la familia. Al fin y al cabo esta es la filosofía del pueblo educador; una filosofía para entender la educación. Hoy en día, aunque toda la responsabilidad de la educación se delega en la familia y la escuela, cada vez tenemos más claro que la educación se imparte en un ámbito mucho más amplio y que es un proceso que dura toda la vida (y no que empieza y acaba en la infancia). Aquí tenéis más información  de este foro. ESKOLA KIROLA FOROA ARGUMENTAZIOA

En los últimos días se han publicado varias restricciones más por el COVID 19. En cuanto al deporte escolar, incide en la movilidad. En los municipios con una tasa acumulada de 400 o más por 100.000 habitantes, se limitará la entrada y salida de personas para la realización de entrenamientos o actividades de deporte escolar.

En la iniciativa “12 ikastetxe 12 tontor”, por ejemplo, no afecta. Como leeréis en el artículo sobre la normativa con preguntas y respuestas, se puede ir a los montes de los pueblos colindantes, pero a los montes no colindantes no se podrá ir hasta que la situación mejore. Recordar que el 24 de mayo es el último día para enviar las  fotos de esta iniciativa. Seréis muchos los que estaréis a punto de conseguir el reto y a otros quizá os falte algo más, así que ¡ANIMOOOOOOO A TODOS!!

¡¡KIROLAZ HEZI (educar con el deporte), KIROLAZ HAZI (crecer con el deporte), OSASUNA IRABAZI (gana salud)!!

ARTÍCULO INTERESANTE: Preguntas y respuestas de la nueva normativa del COVID 19

 

 

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s